02/11/17  Tin của trường  120
Hoạt động chào mừng ngày 20-11
 25/04/16  Tin của trường  288
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu Học Sơn Linh.